1398/10/05 12:56
نشست مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري با استاندار زنجان
نشست مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری با استاندار زنجان

به منظور بازدید از انجمن خیریه مهرانه زنجان سجادی مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی و هیات همراه با حقیقی استاندار زنجان عصر روز چهارشنبه  چهارم دیماه سالجاری دیدار و گفتگو نمودند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved