1398/06/13 07:56
نشست مديران كل اموراجتماعي و فرهنگي استانداري ها و مديران دفاتر تسهليگري و توسعه محلي با وزير كشور
نشست مدیران کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری ها و مديران دفاتر تسهليگري و توسعه محلي با وزير كشور

نشست مدیران کل دفاتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری ها و مدیران دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی  مناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای غیر رسمی سراسر کشور با وزیر کشور در روز سه شنبه دوازدهم شهریورماه سالجاری در محل وزارت کشور برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved