1398/06/11 12:05
استقرار و بهره برداري از كانكس هاي ورزشي در مناطق حاشيه نشين و سكونتگاههاي غير رسمي
برگزاری جلسه چگونگی استقرار کانکس های ورزشی در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای غیر رسمی

در راستای ارایه خدمات اجتماعی به مناطق محروم و سکونتگاههای غیر رسمی جلسه ، چگونگی استقرار کانکس های ورزشی محله در مناطق های مذکور با حضور سجادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، حقدادی مدیر کل ورزش و جوانان و برخی از مدیران دستگاه هایی اجرایی مربوطه درمحل سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی برگزار و درخصوص نحوه استقرار کانکس های مذکور بحث و تبادل نظر صورت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved