1398/06/05 09:59
مركز درمان و توانبخشي بيماران رواني و مزمن شهرستان خمين افتتاح گرديد
مرکز درمان و توانبخشی بیماران روانی و مزمن شهرستان خمین افتتاح گردید

به مناسبت سومین روز از هفته دولت مرکز توانبخشی بیماران روانی و مزمن شهرستان خمین با حضور اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، سجادی مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی ، آدینه مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی ، طهرانی فرماندار شهرستان خمین و جمعی از مدیران محلی افتتاح گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved