1398/06/05 09:15
برگزاري جلسه شوراي اداري شهرستان خمين با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار ، سجادي مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي
برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان خمین با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ، سجادی مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی

به مناسبت هفته دولت  جلسه شورای اداری شهرستان خمین با حضور اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار ، طهرانی فرماندار شهرستان خمین ، سجادی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ،آدینه مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی، صالحی مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و اعضای شورای اداری شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved