1398/05/23 10:17
ديدار مديرعامل و اعضاي خانه سازمان هاي غير دولتي استان با مديركل اموراجتماعي و فرهنگي
دیدار مدیرعامل و اعضای خانه سازمان های غیر دولتی استان با مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی

صبح روز چهارشنبه بیست و سوم مردادماه سالجاری مدیرعامل و اعضای خانه سازمان های غیر دولتی استان با سجادی مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری دیدار و گفتگو نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved