1396/05/02 16:48
برگزاري جلسه كانون زندگي پايدار استان
انتخاب آقای عبدی بعنوان مدیر کانون زندگی پایدار استان

دومین جلسه کانون زندگی پایدار استان در روز دوشنبه تاریخ 96/05/02 با حضور اعضاء در محل دانشگاه آزاد اسلامی  اراک برگزار گردید.

درابتدا آقای عبدی مدیرکانون : ضمن ارائه  گزارشی از عملکرد کانون مذکور پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات و ارتقاء خدمات ارائه نمودند.

در ادامه فتح آبادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اظهار نمودند: در راستای تقویت و برطرف کردن  مشکلات کانون زندگی پایدار استان تیمی متشکل از نمایندگان هیأت امناء به ویژه  دانشگاه آزاد اسلامی ، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ، اداره کل ورزش و جوانان ،اداره کل آموزش و پرورش استان بررسی های تخصصی لازم را بعمل آورند و نتایج آن را برای تصمیم گیری  در جلسه آینده ارائه نمایند.

در پایان این جلسه حکم مدیرکانون زندگی پایدار استان با توشیح  استاندار به آقای عبدی تقدیم گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved