Portal_background_image

شبكه ملي جامعه و دانشگاه استان مركزي راه اندازي شد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: شبکه ملی جامعه و دانشگاه این استان به عنوان تسهیل گر زمینه همکاری های مشترک در سطوح ملی و استانی تاسیس شد.

فتح آبادی  مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی با اعلام این خبر افزود: این شبکه به منظور استفاده از ظرفیت های جامعه نخبگی برای بهبود و افزایش نظام تصمیم سازی در سطوح کلان و استانی شکل گرفته است.          
وی توضیح داد: ایده راه اندازی شبکه ملی جامعه و دانشگاه ایجاد ساز و کار لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه است تا دانشگاه پیوند ساختاری خود را با جامعه و دولت تقویت کرده و ظرفیت های خود را در راستای حل مسائل استانی و ملی به کار گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه های علمی براساس اولویت استانی، تهیه گزارش های مسئله شناسی و سیاست محور درباره امور توسعه پایدار استان، شناسایی و شبکه سازی نخبگان و متخصصان استانی براساس کارگروه های علمی، توصیه های کاربردی درباره مسائل استانیبا هدف هماهنگی و همراستایی دستگاه ها در ماموریت های محوله از تکالیف این شبکه است. 
فتح آبادی گفت: رئیس دانشگاه اراک با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مدیر شبکه ملی جامع و دانشگاه استان مرکزی انتخاب شده است.     
وی افزود: با توجه به نقش کلیدی مراکز علمی به عنوان موتور محرکه توسعه در جامعه وجود چنین شبکه ای با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها در افزایش سطح دانش و مهارت های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه می تواند زمینه نقش مشارکت دانشگاه ها را در فرایند تصمیم سازی بیش از پیش فراهم کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: دومین نشست تخصصی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با هدف تشریح وبررسی روند اجرای برنامه عمل و نمایه اجتماعی و فرهنگی استان نشکیل شده است.
فتح آبادی عنوان کرد: در این نشست اهم رویکرد ها برای تحقق مفاد تفاهم نامه های مشترک با 66 دستگاه اجرایی، نهاد، خبرگزاری و فرمانداری در قالب 88 تفاهمنامه با حضور مدیران کل و معاونان تشریح شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: بررسی میزان تحقق مفاد تفاهم نامه های مشترک، بررسی و شناسایی چالش ها، ارزیابی اولیه تقویت رویکرد بین بخشی، بررسی توزیع متعادل برنامه ها و تقویت کارکرد بخش اجتماعی و فرهنگی فرمانداری های تابعه، آسیب شناسی تحقق برنامه ها و اقدامات اجرایی توافق شده از اهم رویکردهای نشست های تخصصی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی بود.
فتح آبادی افزود: این برنامه در ایجاد انسجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی استان و پرهیز از سلیقه گرایی و موازی کاری نقش مهمی دارد و به عنوان نقشه راه مدون در عرصه توسعه اجتماعی استان محسوب می شود.
 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها