Portal_background_image

خنده مهجور است/شادي متولي ندارد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: برغم اینکه در متون و آموزه های دینی و فرهنگی ما بر شادمانی بسیار تاکید شده است، ولی همچنان خنده در کشور ما مهجور است از طرفی در کشور ما برای شادی متولی وجود ندارد.

فتح آبادی، در میزگرد "باید و نبایدهای نشاط اجتماعی" با بیان اینکه بحث نشاط در قالب مفاهیم مختلفی چون شادی، خوشحالی و تبسم به کار می رود، گفت: نشاط اجتماعی همچون سایر مولفه های اجتماعی تابع متغیرهای پیچیده ای است و بیش از یکصد عنوان مولفه بر روی آن تاثیر دارد. نشاط اجتماعی و شادی نقش بسیار موثری در توسعه انسانی دارد که به همین خاطر سازمان ملل یک روز را به عنوان روز شادی در جهان نامگذاری کرده است که بر همین اساس سازمان های جهانی شکل گرفته و شاخص های نشاط را در دنیا ارزیابی می کنند که معروف ترین آنها لوگاتوم است. این موسسه هر سال جوامع را بر اساس بیش از یکصد شاخص ارزیابی می کند، ولی کارگزاران کشور ما متغیرها و مولفه هایی که این سازمان ها مد نظر قرار می دهند را نمی پذیرند و محسوب نشدن نشاط معنوی در میان این مولفه ها یکی از نقدهای کارگزاران کشور ما نسبت به ارزیابی های اینگونه سازمان هاست.

وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم فردی که در کشور ما زندگی می کند با فرد دیگر در کشورهای اروپایی یا غیره از لحاظ بعد روانی، اجتماعی و غیره هیچ فرقی ندارد. نمی توانیم بصورت محلی یک سری شاخص تعریف کنیم و شاخص های جهانی را نپذیریم.

رتبه 115 جهان در بحث شادی را دارا هستیم

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تصریح کرد: اخیرا بر اساس آخرین ارزیابی در بین 157 کشور جهان، رتبه ایران 115 اعلام شد و بطور متوسط از سال 2013 تا سال 2018 نیم درصد شادی ما بر اساس شاخص های لوگاتوم کاهش پیدا کرده است. به تبع اهمیت شادی و نشاط که در جایگاه ادبیات جامعه شناسی ما ایجاد شده است، مراکز مطالعاتی کشور چند سالی است که در این عرصه وارد شده اند، از جمله جهاد دانشگاهی در چند سال گذشته نقشه نشاط در کشورمان را بررسی کرده است.

فتح آبادی با اشاره به اینکه در نقشه نشاط ایران 27 هزار نفر در 31 استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند، گفت: در جمع بندی این طرح گزارش شد که نشاط در کشورمان متوسط است و شادترین استان در ارزیابی ها زنجان و غمگین ترین استان، یزد اعلام شد و استان مرکزی در ارزیابی ها در رده متوسط قرار گرفت. چند نتیجه کلی که این طرح ملی داشت این بود که با افزایش هر سال سن، یک درصد نشاط کاسته می شود و با توجه به اینکه جمعیت کشورمان به سمت سالمندی پیش می رود باید از هم اکنون برای این موارد برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی گفت: در نتیجه گیری این طرح اعلام شده بود که مجردها نسبت به افراد متاهل و دانش آموزان و دانشجویان نسبت به خانه داران و شاغلان شادمان تر هستند، از طرفی سلامتی هم در نشاط تاثیر بسزایی داشته است. با توجه به اینکه بیماری ها بالاخص بیماری های خاص در جامعه ما روند افزایشی دارد به تبع آن نشاط در بین افراد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی  با اشاره به اینکه عوامل اقتصادی و ده ها عامل دیگر بر نشاط اجتماعی جامعه تاثیر دارند، گفت: بحث هایی همچون رعایت نظم و حقوق، حفظ کرامت انسانی و پیشگیری از مفاسد بر روی نشاط اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. بحث هایی که در مورد میزان اختلاس ها و مفاسدی که در رسانه ها کشورمان مطرح می شود، ذهن جامعه را درگیر می کند و امنیت روانی جامعه و نشاط کاسته می شود.

نیازمند سیاستگزاری های واحد اجتماعی هستیم

وی بیان کرد: در دنیا برای رسانه ها پروتکل هایی وجود دارد که اگر جامعه ای دچار چالش های روانی می شود، چگونه برخورد کنند، اما در کشور ما سیاست های روشنی در این خصوص وجود ندارد، هر فردی از علمای دینی تا سیاسیون نظر می دهند و جامعه را دچار چالش می کنند.

فتح آبادی با بیان اینکه مراجع تصمیم گیری در جامعه ما واحد نبوده و چند بعدی است و هر کسی یک تصمیمی را در این حوزه اتخاذ می کند، گفت: امید است که سازمان اجتماعی کشور به سمت سیاست گزاری های واحد اجتماعی سوق پیدا کند، هم اکنون کشور در حوزه سیاست گزاری با مشکل مواجه است و نمی توانیم به نظر واحد دست پیدا کنیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تاکید کرد: اعتماد در جامعه یکی از مولفه های مهم اجتماعی است، بر اساس پایش انجام شده در سال گذشته شاخص های سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و اعتماد اجتماعی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کشورمان در بحث امید به آینده و رضایت که یک بحث کلیدی در سرمایه اجتماعی است دچار نقصان است و بطور کلی نارضایتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چشم می خورد، ادامه داد: بحث ثروت و استطاعت تا حدی در نشاط تاثیرگذار است. آزادی های فردی یکی دیگر از فاکتورهای مهم نشاط اجتماعی است و محدودیت هایی که در جامعه وجود دارد قطعا تاثیرات منفی بسزایی در کاهش نشاط اجتماعی دارند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با بیان اینکه برابری و عدالت اساس و شالوده جامعه است، گفت: جامعه ای که نوسانات و شکاف اقتصادی داشته باشد، جامعه شادی نیست و از آن به عنوان جامعه مریض یاد می شود که متاسفانه جامعه ما از لحاظ روحی دارای مشکلاتی است.

فعالیت های داوطلبانه به سمت توسعه اجتماعی سوق داده شود

وی بیان کرد: ناامیدی و دوری یکی دیگر از فاکتورهای مهم کاهش نشاط اجتماعی و بخشش از مولفه های کلیدی افزایش آن است. افراد جامعه ای که در آن دگرخواهی رونق دارد احساس بهتری دارند ولی علیرغم اینکه در آموزه های دینی ما بر بحث امور خیریه و کارهای داوطلبانه تاکید فراوان شده است، اما متاسفانه در این بخش نیز در جایگاه مطلوبی قرار نداریم.

فتح آبادی گفت: باید فعالیت های داوطلبانه در کشور به سمت توسعه اجتماعی سوق داده شود. با توجه به نزدیکی به ماه های محرم و صفر می توان بخشی از نذورات را با همان نیات به سمت کمک ها و کارهای داوطلبانه در حوزه توسعه اجتماعی سوق داد. بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون 25 هزار دانش آموز در سکونتگاه های غیر رسمی به قدری از لحاظ مالی در مضیقه اند که به یک وعده صبحانه ساده هم دسترسی ندارند، مسلم است شادی در اینگونه خانواده ها گم خواهد شد و در این شرایط می توان بخشی از نذورات و کمک های مردمی را به سمت کمک به این خانواده ها در طول سال سوق داد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تصریح کرد: متاسفانه جامعه در بحث خودمراقبتی مشکل داشته و از سواد سلامت پایینی در این حوزه برخوردار است، قطعا فرد بیمار با فرد سالم از لحاظ نشاط متفاوتند. نوع تغذیه هم در نشاط اجتماعی تاثیر دارد، متاسفانه سبد غذایی خانوارهای کشور ما سبد مطلوبی نیست و نهادهای متولی باید در این امر کارهای ویژه تری انجام دهند.

خنده در کشور ما مهجور است/شادی متولی ندارد

وی با تاکید بر اینکه نوع پوشش افراد تاثیر بسزایی در نشاط اجتماعی جامعه خواهد داشت، گفت: مهارت های مختلف از جمله مهارت های زندگی در بحث نشاط اجتماعی و شادمانی کاربرد مهمی دارد. از سوی دیگر برغم اینکه در متون و آموزه های دینی و فرهنگی ما بر شادمانی بسیار تاکید شده است، ولی همچنان خنده در کشور ما مهجور است و البته نوسانات تاریخی و ریشه های تاریخی در این امر نقش دارند.

فتح آبادی ادامه داد: در ریشه های تاریخی کشورمان نگاه ها بیشتر حزن انگیز بوده تا نشاط آور، و بررسی هایی که به عمل آمده نشان دهنده این امر است که از 365 روز سال در کشور ما 92 روز سوگواره و 20 روز ایام شادی است ولی متاسفانه برای این 20 روز هم برنامه خاصی نداشته و برای شادی متولی وجود ندارد در حالی که ساختارها برای سوگواره ها ایجاد شده و سازمان ها و شوراها در این حوزه فعال هستند، ضمن اینکه نگاه ها به مسئله شادی در کشور ما متفاوت است و همین تفاوت نگاه ها باعث بروز مشکلاتی در حوزه شادی و نشاط اجتماعی در جامعه شده است.

هنوز مهارت شادی را نیاموخته ایم

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با بیان اینکه کشور ما در عرصه نشاط اجتماعی با چالش های بسیار زیادی مواجه است، گفت: نمی توان از نقش عوامل اقتصادی در کاهش و افزایش نشاط اجتماعی صرف نظر کرد، ولی مردم ما هنوز مهارت شادی را نیاموخته اند. به عنوان مثال در کشور هند، 350 میلیون نفر از جمعیت زیر پل ها بدنیا می آیند، گذران زندگی می کنند و می میرند، اما شادی در این کشور موج می زند، ضمن اینکه 2500 باشگاه خنده در هند وجود دارد. باید بررسی کرد که چرا این تفاوت فاحش میان ما و آنها وجود دارد و مردم ما علیرغم وضعیت بهتر زندگی نسبت به این مردم، به اندازه آنها شاد نیستند.

محصولات فرهنگی سرشار از ناامیدی است/ضعف سیاستگزاری های اجتماعی در ایران

وی با تاکید بر اینکه رسانه ملی باید در فرهنگ سازی شادی و نشاط اجتماعی نقش آفرینی بالایی داشته باشد، گفت: محصولات فرهنگی ما سرشار از ناامیدی است. این موارد آسیب هایی است که باید توسط یک نهاد آسیب شناسی و برای رفع آن سیاستگزاری مناسب انجام شود، در کل حوزه اجتماعی کشور ما، سیاستگزاری ها ضعیف است.

فتح آبادی ادامه داد: در کشور ما نهادی که بتواند سیاستگزاری واحد در حوزه اجتماعی داشته باشد، وجود ندارد. سیاستگزاری حوزه اجتماعی در بین دستگاه ها و نهادهای متعدد تقسیم شده است و هر نهاد و دستگاهی سیاست ها را بر اساس سلیقه و زاویه دید خودش بیان می کند. خیلی از حدود و حد و مرزهای ما اصولی نیستند بلکه تابوهای شخصی هستند که ایجاد شده و در ذهن جامعه رسوخ کرده و برای جامعه مشکل ایجاد می کند.

غمگین ها کارگزار شادی اند

وی با بیان اینکه از طرفی برخی افراد که شاد نیستند در جامعه ما به عنوان کارگزار در این حوزه تصمیم گیری می کنند، گفت: از طرف دیگر بعضا در کشور ما شادمانی عمومی با نظم اجتماعی و امنیتی در تعارض قرار می گیرد و در مجموع بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام شده ما جای کار زیادی در عرصه شادی و نشاط در کشور داریم.

وی اظهار کرد: باید تمامی متغیرهای موثر در شادی و نشاط اجتماعی کشور شناسایی و بر روی آنها کار بیشتری صورت گیرد، شاید اینکار زمانبر باشد زیرا بخشی از این متغیرها ریشه تاریخی داشته و هم اکنون تبدیل به ژن در وجود ما شده است و به عنوان مثال اخمو بودن فرد در نگاه جامعه ما به عنوان یکی از صفات مناسب برای او تلقی می شده در صورتیکه در مبانی دینی ما تاکید ویژه ای بر خوش چهره و گشاده رو بودن افراد شده است، حتی بعضی از علمای ما کتاب هایی در حوزه شادی تالیف کرده اند به عنوان مثال علامه جعفری کتابی تحت عنوان «طنز» نوشته است که در این کتاب به تاثیرات خنده پرداخته شده است .

جامعه ما از لحاظ روانی آمادگی شنیدن اخبار بد را ندارند

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به نقش رسانه ها در افزایش نشاط اجتماعی جامعه، گفت: در شرایط بحران ها و تغییرات اجتماعی که جامعه ما را درگیر کرده است، قطعا سهم هر فرد و نهادی در افزایش نشاط اجتماعی باید تعریف شود. حدود و خط مرزهای رسانه ها در این شرایط باید مشخص باشد، گاهی خود رسانه با اغراق گویی هایی که می کند به بحران ها دامن می زند، هم اکنون جامعه ما از لحاظ روانی آرام نیست و روح عمومی جامعه ما دچار مشکل شده است. اگر بخواهیم همچون کشورهای توسعه یافته که بر روی توسعه انسانی کار کرده و به سمت پایداری نشاط اجتماعی رفته اند، در این بخش گام برداریم، باید در این حوزه کار ویژه انجام شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با بیان اینکه مسائل اجتماعی استان مانند پازلی است که تابع متغیرهای کلان ملی است، گفت: کاهش تصدی گری دولت در حوزه اجتماعی و فرهنگی یکی از بزرگترین چالش های نظام اداری کشور است، جزو معدود کشورهای جهان هستیم که حوزه اجتماعی و فرهنگی ما دولتی است، در حالی که در دنیا بالای 90 درصد کارها به مردم واگذار شده است. اینکه دولت بخواهد تمام کارها را در حوزه های مختلف بر عهده بگیرد یک آسیب جدی است، همین امر مانع توسعه نشاط اجتماعی و توسعه در دیگر امور است.

با تعدد سازمان در حوزه اجتماعی و فرهنگی مواجهیم

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد: باید سیاست های اجتماعی روشنی را در کشور مشخص کنیم تا سهم هر نهاد در این حوزه مشخص شود. ما با تعدد سازمان در حوزه اجتماعی و فرهنگی مواجهیم و نزدیک به 50 الی 60 دستگاه اجرایی به نوعی در حوزه اجتماعی در حال فعالیت هستند که هر کدام تابع سیاست های مرکز خودشان هستند و اداره کل امور اجتماعی استان نمی تواند چندان در حوزه فعالیت های آنان ورود پیدا کرده و برای آنان ماموریت مشخص کند. دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نقش هماهنگی بین دستگاه ها را دارد، گاهی اوقات ایفای نقش هماهنگی به خاطر بحث های کلان ملی که دستگاه ها دارند، دچار تناقض می شود.

وی با بیان اینکه باید مکاتب و پارادایم هایی در مراکز علمی شکل بگیرد، گفت: باید در این مراکز علمی روی موضوعات اجتماعی کار شود، متاسفانه در این زمینه در دانشگاه خلاء داریم. دانشگاه ها باید فکرها و نظریه های جدید تولید کنند، باید در دانشگاه ها نظریه پردازی هایی شکل بگیرد و براساس آن مکاتب جدید شکل بگیرد.

از ارائه نظریه های جایگزین برای نظریه های جهانی عاجزیم

فتح آبادی تصریح کرد: گاه نظریه های جهانی را در حوزه های مختلف نقض می کنیم و متاسفانه در جایگزین کردن نظریه جدید عاجز هستیم، به عنوان مثال نظریه خودکشی دورکیم می گوید زمانی که  انزوای اجتماعی بالا می رود، آمار خودکشی بالا می رود، اگر این نظریه حذف شود، چه نظریه ای را می خواهیم جایگزین آن قرار دهیم. عوامل اجتماعی تابع نظریات جهانی است و نظریات منطقه ای در آن نقش ندارد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به تدوین برنامه عمل و نمایه اجتماعی استان توسط دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، گفت: این برنامه تدوین شد تا از موازی کاری دستگاه های اجتماعی و فرهنگی در استان جلوگیری کنیم. در برنامه عمل و نمایه اجتماعی استان با 80 دستگاه اجرایی استان نشست تخصصی گذاشته شده و برنامه دستگاه ها متناسب با ماموریت شان با رویکرد جدیدی که در سیاست های استان وجود دارد با محوریت نشاط اجتماعی تعریف شده است.

فتح آبادی گفت: 80 درصد ظرفیت دفتر امور اجتماعی استان برای اجرای برنامه های برنامه عمل و نمایه استان بکار گرفته شده است. در این برنامه تاکید بر روی برنامه های ایجابی است که توسعه اجتماعی استان را به دنبال دارد.

تدوین سند نشاط اجتماعی با همکاری جهاد دانشگاهی

 وی افزود: در کنار برنامه نمایه و عمل اجتماعی، در حال تدوین سند نشاط اجتماعی با همکاری جهاد دانشگاهی استان هستیم. تدوین این سند به دلیل اینکه شاخص های ملی و ادبیات قوی در حوزه نشاط اجتماعی نداریم، سخت است. در این سند به دنبال نظریه پردازی صرف نیستیم بلکه به دنبال مشخص کردن ماموریت ها و باید و نباید های دستگاه ها در این حوزه هستیم تا برای مثال مشخص شود که نیروی انتظامی در این عرصه چه بایدها و نبایدهایی دارد.

وی تصریح کرد: حضور گسترده نیروی انتظامی با لباس فرم در سطح جامعه و در برنامه های مختلف از جمله کنسرت ها نوعی نگرانی و ناامنی روانی و فکری برای مردم ایجاد می کند. در دیگر کشورها نظارت نیروی انتظامی با استفاده از ابزارها و روش های متفاوت همچون دوربین و امثال آن صورت می گیرد. می توان بسیاری از اقدامات انتظامی در سطح شهر را به مردم واگذار کرد تا هم مشارکت اجتماعی در این حوزه افزایش پیدا کند و هم هزینه های متولیان برنامه های فرهنگی و پلیس در این زمینه کاهش یابد، که این موضوع در حال برنامه ریزی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بیان کرد: انگلستان چندین سال است که نیروهای پلیس و امنیتی خود را از سطح شهر جمع کرده و ایجاد آلودگی بصری را دلیل این اقدام می داند. در ایران نیز اخیرا طرحی با عنوان مشارکت در امنیت مطرح شده است که قرار است مسئولیت ها در این حوزه به مردم واگذار شود و نیروی انتظامی بوسیله ابزارها و فناوری های مختلف کنترل و نظارت های لازم را داشته و حضور فیزیکی کمتری در سطح جامعه داشته باشد.

فتح آبادی در ادامه با بیان اینکه قرار داشتن اراک در لیست افسرده ترین شهرهای ایران مورد تایید نیست، گفت: استان مرکزی در حوزه آسیب های اجتماعی نسبت به متوسط کشوری در شرایط بهتری قرار دارد.

محصولات فرهنگی باید به سبد خرید خانوارها اضافه شوند

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در ادامه با اشاره به برگزاری کنسرت ها در اراک و با بیان اینکه برگزاری هر چه بیشتر کنسرت ها را در استان دنبال می کنیم، گفت: برای اینکه برگزاری کنسرت ها در استان جا بیفتد با مشکلات عدیده ای روبرو بوده ایم و هنوز هم گرفتاری ها و مشکلاتی برای اجرای کنسرت ها در استان وجود دارد. هزینه بلیط کنسرت زیاد عنوان می شود ولی به عقیده بنده هزینه 150 هزار تومانی هرچند با وضعیت اقتصادی جامعه همخوانی ندارد، اما برای بلیط یک کنسرت چندان بالا نیست، مخصوصا اینکه به عنوان مثال یک فرد حاضر است ماهیانه 200 هزار تومان برای استعمال دخانیت هزینه کند ولی در سبد فرهنگی خانوار خود رفتن به کنسرت را قرار نمی دهد. ما باید کاری کنیم که خرید محصولات فرهنگی به سبد خانوار ایرانی اضافه شده و به عنوان یک ضرورت جا بیفتد. برگزاری یک کنسرت برای یک مجموعه فعال در این حوزه بسیار بالاست و باید این مسائل در ارزیابی قیمت اینگونه اقدامات فرهنگی لحاظ شود.

فتح آبادی ادامه داد: در سال جاری برگزاری کنسرت ها در استان 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، ولی برگزاری کنسرت شاید نزدیک یک درصد تاثیر در شادی و نشاط اجتماعی جامعه دارد و باید به سایر متغیرهای شادی و نشاط در جامعه نیز پرداخته شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به ظرفیت شبکه های اجتماعی، گفت: باید این شبکه ها مروج نشاط اجتماعی باشند.

نقش مردم در فعالیت های اجتماعی پر رنگ دیده شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ادامه داد: باید نقش مردم را در برنامه ها و فعالیت های اجتماعی پر رنگ تر ببینیم و آنان را به عنوان بازیگران اصلی، وارد برنامه های توسعه کنیم. بنابراین باید در بحث سازمان های مردم نهاد کار ویژه شود، چراکه هر چقدر سازمان های مردم نهاد وارد عرصه شوند به تبع آن مشارکت اجتماعی افزایش یافته و آسیب های اجتماعی کاسته می شود.

وی با بیان اینکه باید روزهای خاصی را برای پاک سازی محیط، بهسازی دیوارهای شهر و نظافت جامعه در قالب ایجاد کمپین هایی در نظر بگیریم، افزود: یکی از اینگونه اقدامات، ایده سه شنبه های بدون خودرو بود که در کشور موج گسترده ای ایجاد کرد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به بحث ها و مشکلاتی که در حوزه ورزش همگانی در استان مطرح است، گفت: بر اساس نظریه جامعه شناختی، هر چقدر جمع گرایی را تقویت کنیم، قاعدتا آسیب های اجتماعی کاهش یافته و نشاط اجتماعی در جامعه بالا می رود.

فتح آبادی تاکید کرد: پارک ها جایی برای فعالیت های تبلیغی و ترویجی دستگاه ها نیست، حتی با راه اندازی نمایشگاه کتاب و کتابخانه در پارک موافق نیستم. نقش ها را نباید جابجا کرد و هر کار در زمان و مکان خودش باید انجام شود. در کنار برگزاری فعالیت ها و برنامه های نشاط آور در پارک ها می توان فعالیت های فرهنگی انجام داد.

نظام تعلیم و تربیت شادی آفرین نیست/مهارت خندیدن به دانش‌آموزان آموزش داده شود

وی با اشاره به نقش رسانه ها بویژه صدا و سیما در افزایش نشاط اجتماعی، گفت: متاسفانه نظام تعلیم و تربیت و مدارس ما شادی آفرین نیست. هنوز این نظام متکلم وحده است، هنوز تحریمی و تحکیمی عمل می کند و همه این موارد باید اصلاح شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با بیان اینکه مهارت خنده، همچون سایر مهارت های دیگر باید در دروس دانش آموزان قرار گیرد، گفت: شهرداری اراک هر ساله در فرهنگسرای شهر برنامه های متنوعی در حوزه خانواده برگزار می کند که اینکار ارزشمندی است ولی در کنار برنامه هایی با محوریت خانواده ها، برنامه هایی با رویکرد خنده و شادی نیز باید لحاظ شود.

وی با تاکید بر اینکه آگاه سازی از زمینه ها و بسترسازی ‌شادی برای افراد به تفکیک جنسیت و سن صورت گیرد، چراکه هر مقطع سنی شادی های خاص خود را می طلبد که باید اولویت بندی شود، گفت: تقویت هویت فرهنگی و قومی در افزایش نشاط اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند که با برگزاری جشنواره های محلی، مسابقات و جشنواره های آیینی، برگزاری موسیقی محلی و غیره این امر محقق می شود.

شاخص های بومی و محلی استان احیا شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با تاکید بر اینکه باید شاخص های بومی و محلی استان احیا شود، گفت: تلاش می کنیم که استان مرکزی پایتخت موسیقی های محلی کشور شود. وقتی آن ظرفیتی که در موسیقی داریم احیا نمی کنیم، باید انتظار داشته باشیم که فرد به موسیقی های زیر زمینی و پاپ روی بیاورد.

وی ساماندهی و احیای جشن ها و اعیاد مذهبی را از دیگر راهکارهای ایجاد فرصت برای توسعه نشاط اجتماعی دانست و افزود: طراحی و اجرای جشنواره های شاد محلی، ایجاد سینماهای روباز از دیگر راهکارهاست.دفتر امور اجتماعی و فرهنگی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها